Din lokale kraftleverandør

Hardanger Energi AS tilbyr kraft til kundar i Eidfjord, Granvin, Ullensvang, Ulvik og Jondal

Kva kostar straumen?

I alle prisopplysningar til forbrukarar, skal kraftprisen inkludera alle avgifter som forbrukaren skal betala. I prisopplysningane våre vil du difor finna prisen inkludert alle offentlege avgifter både for kraftpris og nettleige.

Les meir om kraftprisar her...

Nøgde kraftkundar

Systematiske målingar stadfestar at dei små lokale aktørane har dei mest nøgde kundane. For dei fleste kraftkundane er det pris som avgjer kor nøgd du er med leverandøren din.


Les meir om Energibarometeret

100% fornybar energi

Hardanger Energi AS kan på førespurnad tilby 100% fornybar energi. Som kunde får du då dokumentert at du nytter rein kraft. Du får ein varedeklerasjon som seier at du nyttar 100% fornybar energi.

Les meir om fornybar energi