Din lokale samarbeidspart

Hardanger Energi AS har eigen produksjon og tilbyr lokale småkraftprodusentar ulike samarbeidsmodellar ved utbygging, drift eller sal av produksjon

KraftprosjektArbeidet med Nye Folkedal Kraftverk starta Juni 2011. Status for arbeidet finn du ved å klikke deg vidare...

Les meir

Hardanger Alliansen

Dit lokale alternativ om du ynskjer ein samarbeidspart i småkraft- prosjektet ditt

Les meir om Hardanger Alliansen...

Kjøp og sal

Hardanger Energi kan syte for sal av din småkraftproduksjon.


Les meir...